Съществата в света на Дивата магия

Човек

Човеците нямат чувствителност към магическото поле, нито могат да взаимодействат с него. Различните хора се поддават на магията в различна степен.

Въпреки това могат да използват магически предмети и прости заклинания, които са настроени за конкретния човек.

Сянка

Сенките са хора, които нямат магически способности, но имат чувствителност към магията и магическото поле. Могат да усетят някои магии, да разпознаят енергията на магьосник или друго същество с магически способности.

Също като хората без магически способности, могат да използват магически предмети или магии, създадени специално за тях.

Магьосник

Магьосниците имат чувствителност към магическото поле и могат да го манипулират. Силите им са ограничени и могат да разчитат основно на енергията, която имат в телата си.

Всеки маг има някакъв талант/специализация, която се проявява във времето – има лечители, горски магове, магове, които владеят стихиите (водни магове, нестинари). Рядко има магове с широка специализация.

Според опитността си мага може да използва заклинания, думи –спусъци, магически предмети или специални жестове за да упражнява магията. Най-опитните използват единствено силата на намерението си.  Ако един маг не развива способностите си, с времето те закърняват и изчезват. Майсторите магьосници имат магически помощници, наречени курдуши.

Берсерк

Берсерките са воински кланове, които се раждат с демон, като част от същността им. Демоните им най-често са вълци или мечки, но могат да бъдат проявени и като други хищни бозайници. За разлика от превръщенците не могат да променят човешката си форма.

Имат голяма физическа издръжливост и сила, сетивата им са изострени. Някои имат и магически способности. Демонът им дава умение, което наричат „бойна ярост“. Ако обаче берсеркът използва това умение прекалено често, може да се сомунищожи.

За разлика от маговете, берсерк не може да се роди в семейство, в което поне единия родител не е берсерк. Но не всички деца на берсерки имат демон. Повечето берсерки остават верни на воинската си природа. Берсерските кланове често създават пара-военни организации или стават наемни войници.

Самодива

Самодивите са деца на природата. Грижат се за нея и за растителния и животинския свят. Имат лечителски способности, самите те не боледуват и имат изумителни регенериращи способности. Дълголетни са.

Могат да имат деца само с човешки мъже, но са прокълнати да не могат да задържат мъжете си при себе си. Сприхави и опърничави, свободолюбиви, често зли. Преследват интересите си без да се интересуват от средствата, с които ще ги постигнат. Обичат музиката и танците. Добри са в сделките и държат на думата си.

Змей

Змейовете са раса на превръщенци. В човешката си форма имат характерни белези – кожата и косата им е с блясъка и цветовете на змейската им форма. Повечето змейове са мъже, но макар и рядко, се раждат и змеици. За това и женските са особено тачени. Общността им е матриархат, разделен на кланове.

Змейската магия е фина, деликатна. Имат таланта да влияят на съзнанието. Колекционери на познание, то е тяхното съкровище. Змейски кланове управляват Орфическата библиотека, която е събрала цялото писано знание за Извора на магията и магическия свят.

Пазител на Портата

Пазителите на Портата често са приемани за несъществуваща легенда. Те, както и маговете на Дивата магия, са голяма рядкост и се опитват всячески да не привличат внимание върху себе си.

От малкото информация, която имаме за тях, се смята, че те могат физически да се придвижват през световете и черпят магическата си енергия от Мъртвината. Вероятно също имат пряк достъп до Извора на магията.

Функцията им не е особено ясна. Според някои слухове, пазителите на Портата са стражи между световете, които следят същества и енергии от един свят да не се просмукват в други светове. Някои вероятно се грижат за душите на мъртвите, които се скитат из Мъртвината. Според някои смели теоретици, пазителите на Портата използват котки за компаси, за да не се изгубят в плетеницата от светове.

Владеещ Дивата магия

Маговете на Дивата магия имат висока чувствителност към магическото поле и могат да достигнат до най-дълбоките му нива. Могат да черпят енергия от магическото поле. Това от една страна теоретично прави възможностите им безгранични, но от друга маговете на Дивата магия са ограничени от физическите си тела, които не винаги успяват да понесат мощта на енергията, която преминава през тях.

Рядко имат специализация в дадено направление. Умелостта им е свързана с това, колко добре разчитат магическото поле и да владеят емоциите и съзнанието си.

Ако твърде често се гмуркат в дълбоките пластове на магическото поле, могат да изгубят себе си като личност и да се превърнат в ходещи зеленчуци. Смята се, че имат директна връзка с Астрала и Извора на магията.